Samarbeten

Tack till mina samarbetspartners

Stort tack till de företag och personer som på olika sätt hjälpt och stöttat Amanda att ta sig vidare inom sporten och som möjliggör hennes satsning.

Christel Ottosson för ekonomisk sponsring.

Christina Klingspor för delägarskap och för att under många år låtit mig ta del av, och använda mig av, hennes anläggning för utbildning av både hästar och elever.

Familjen för stöttning och engagemang.

Anna Arborelius som tidigt gick in som delägare i en av mina hittills mest meriterade hästar, Ramius, som tävlades upp i 150 Grand prix och sedan såldes till satsande junioren Nils Olin.

Mina delägare och vänner Jan och Tina Lundberg, Lill Nicke AB som på alla sätt finns där och jobbar långsiktigt.

Emelie Ek för all form av stöttning.

irons